Навчальна література автора Ж.Н.Лелиці

Навчальний курс англійської мови для школярів “Welcome”

Основний курс навчання англійської мови базується на оригінальних вітчизняних авторських посібниках.  Додатково використовуються підручники провідних світових видавництв Longman, Macmillan, Cambridge, Oxford, Pearson, художня література, призначена для домашнього читання, а також аудіо- та відеокурси, матеріали мережі Інтернет.

 Для школярів

Школярам молодшого та середнього віку пропонується навчальний курс англійської мови в шести книгах “Welcome” автора Жанни Миколаївни Лелиці.  Підручники, написані Жанною Миколаївною, внесені в каталог Національної бібліотеки України ім.  В. І. Вернадського.  Вони апробовані багаторічною практикою та були схвалені учнями не лише в Одесі, а й в інших містах України. Популярність підручників “Welcome” обумовлена п’ятдесятилітнім досвідом викладацької діяльності Жанни Миколаївни Лелиці, її безмірною любов’ю до дітей і відданістю справі до кінця життя.

Барвисті кольорові ілюстрації, ясність викладу, наявність цікавих текстів і завдань, підготовлених з урахуванням вікових особливостей учнів – все це, безумовно, пробуджує інтерес дітей до вивчення англійської мови.

У матеріалах курсу автором були використані принципові засади відомих вчених щодо вивчення іноземних мов, зокрема, спосіб навчання техніки читання і письма за допомогою основного коду В. М. Плахотніка.

Ретельно розроблена система навчання в підручниках “Welcome” дозволяє закласти міцні знання фундаментальних основ англійської мови, а також дає можливість їх практичного застосування.

Структуровані уроки передбачають комплексний системний підхід у навчанні, що сприяє формуванню необхідних навичок і вмінь.

Маленькі студенти опановують нові  мовні засоби: фонетичні, орфографічні, лексичні та граматичні.  Успішне засвоєння мовного матеріалу дозволяє найбільш ефективно формувати мовну компетенцію.  Водночас діти навчаються всім видам мовної діяльності у взаємозв’язку: читанню, письму, говорінню та сприйняттю іноземної мови на слух.  Особлива увага на уроці приділяється таким складним аспектам, як аудіювання і діалогічне мовлення. Для цього використовується розроблений у підручниках “Welcome” розмовний курс англійської мови, який пропонує навчальні ігри, творчі завдання, роботу в парах, в міні групах.

Крім розмовного курсу підручник “Welcome” містить курс країнознавства.  У результаті в учнів розширюється уявлення про навколишній світ, відбувається залучення до культури і традицій країни,  мова якої вивчається.

Існують і інші фактори, які роблять ці підручники привабливими:

 • Запропоновані до вивчення різні аспекти англійської мови (лексика, граматика, фонетика та інші), пояснюються в зрозумілій, доступній формі.
 • Ефективна система вправ полегшує розуміння, запам’ятовування і відтворення навчального матеріалу.  Так, правильно підібраний матеріал кожного попереднього уроку є необхідною базою для успішного засвоєння нового.
 • Закладена в підручниках система постійного повторення раніше вивченого матеріалу, дозволяє йому ніби циркулювати по підручникам, що підвищує ступінь його повторюваності.
 • Кожен урок підручників “Welcome” досконально розроблений автором і містить повний комплекс необхідних вправ, що значно полегшує роботу викладача як очно в класі, так і дистанційно.
 • Підручники поданої серії озвучені носіями мови і провідним викладачем курсів “Welcome-Bell” Н. А. Нікольчевою.

До складу комплекту входять: підручник, два робочі зошити, аудіозапис текстів і вправ.  Всього пропонується шість таких комплектів.

 Для студентів і дорослих

Студентам і дорослим пропонується навчальний курс “Welcome-Bell” автора Жанни Миколаївни Лелиці.  Ця серія дозволяє закласти міцні знання фундаментальних основ англійської мови, а також дає можливість їх практичного застосування.

У матеріалах курсу автором були використані принципові засади відомих вчених щодо вивчення іноземних мов, зокрема спосіб навчання техніки читання і письма за допомогою основного коду В. М. Плахотніка.

Структуровані уроки передбачають комплексний системний підхід у навчанні, що сприяє формуванню необхідних навичок і вмінь.

Учні опановують нові мовні засоби: фонетичні, орфографічні, лексичні та граматичні.  Успішне засвоєння мовного матеріалу дозволяє найбільш ефективно формувати мовну компетенцію.  Водночас діти навчаються всім видам мовної діяльності у взаємозв’язку: читанню, письму, говорінню та сприйняттю іноземної мови на слух.  Особлива увага  приділяється аудіюванню і діалогічному мовленню. Для цього використовується розроблений у підручниках “Welcome” розмовний курс англійської мови, який пропонує навчальні ігри, творчі завдання, роботу в парах, в міні групах.

Крім розмовного курсу підручник “Welcome-Bell” містить курс країнознавства. У результаті в учнів розширюється уявлення про навколишній світ, відбувається залучення до культури і традицій країни, мова якої вивчається.

Існують і інші фактори, які роблять ці підручники привабливими:

 • Запропоновані до вивчення різні аспекти англійської мови (лексика, граматика, фонетика та інші), пояснюються в зрозумілій, доступній формі.
 • Ефективна система вправ полегшує розуміння, запам’ятовування і відтворення навчального матеріалу.  Так, правильно підібраний матеріал кожного попереднього уроку є необхідною базою для успішного засвоєння нового.
 • Закладена в підручниках система постійного повторення раніше вивченого матеріалу, дозволяє йому ніби циркулювати по підручникам, що підвищує ступінь його повторюваності.
 • Кожен урок підручників “Welcome” досконально розроблений автором і містить повний комплекс необхідних вправ, що значно полегшує роботу викладача як очно в класі, так і дистанційно.
 • Підручники поданої серії озвучені носіями мови і провідним викладачем курсів “Welcome-Bell” Н. А. Нікольчевою.

До складу комплекту входять: підручник, два робочі зошити, аудіозапис текстів і вправ. 

Список навчальної літератури автора Ж.Н.Леліци
 1. Лелиця Ж.М., Дмитрієва О.Ю. “Welcome”.
 • Лелиця Ж.М., Дмитрієва О.Ю. “Welcome”. Кн. 1. Робочий зошит №1
 • Лелиця Ж.М., Дмитрієва О.Ю. “Welcome”. Кн. 1. Робочий зошит №2
 • Лелиця Ж.М., Дмитрієва О.Ю. “Welcome”. Кн. 1. Звуковий додаток (CD)
 1. Лелиця Ж.М.  Welcome” Книга 2
 • Лелиця Ж.М. Welcome” Книга 2. Робочий зошит №1
 • Лелиця Ж.М. “Welcome” Книга 2. Робочий зошит №2
 • Лелиця Ж.М. “Welcome” Книга. 2. Звуковий додаток (CD)
 1. Лелиця Ж.М.  Welcome” Книга 3
 • Лелиця Ж.М. Welcome” Книга 3. Робочий зошит №1
 • Лелиця Ж.М. “Welcome” Книга 3. Робочий зошит №2
 • Лелиця Ж.М. “Welcome” Книга 3. Звуковий додаток (CD)
 1. Лелиця Ж.М.  Welcome” Книга 4
 • Лелиця Ж.М. Welcome” Книга 4. Робочий зошит №1
 • Лелиця Ж.М. “Welcome” Книга 4. Робочий зошит №2
 • Лелиця Ж.М. “Welcome”   Книга 4. Звуковий додаток (CD)
 1. Лелиця Ж.М.  Welcome” Книга 5 частина 1
 • Лелиця Ж.М. Welcome” Книга 5 частина 1. Робочий зошит №1
 • Лелиця Ж.М. “Welcome” Книга 5 частина 1. Робочий зошит №2
 • Лелиця Ж.М. “Welcome”  Книга 5 частина 1. Звуковий додаток (CD)
 1. Лелиця Ж.М. “Welcome” Книга 5 частина 2
 • Лелиця Ж.М. “Welcome” Книга 5 частина 2. Робочий зошит №1
Навчальний курс англійської мови для школярів та студентів “Welcome-Bell”
 1. Лелиця Ж.М. “Welcome-Bell” Книга 1.
 • Лелиця Ж.М. “Welcome-Bell” Книга 1. Робочий зошит №1
 • Лелиця Ж.М. “Welcome-Bell” Книга 1. Робочий зошит №2
 • Лелиця Ж.М. “Welcome-Bell”  Книга 1. Звуковий додаток (CD)
 1. Лелиця Ж.М. “Welcome-Bell” Книга 2