Навчання дітей 5-11 класів

Школярам молодшого та середнього віку пропонується навчальний курс англійської мови в шести книгах “Welcome” автора Жанни Миколаївни Лелиці.  Підручники, написані Жанною Миколаївною, внесені в каталог Національної бібліотеки України ім.  В. І. Вернадського.  Вони апробовані багаторічною практикою та були схвалені учнями не лише в Одесі, а й в інших містах України. Популярність підручників “Welcome” обумовлена п’ятдесятилітнім досвідом викладацької діяльності Жанни Миколаївни Лелиці, її безмірною любов’ю до дітей і відданістю справі до кінця життя.

Барвисті кольорові ілюстрації, ясність викладу, наявність цікавих текстів і завдань, підготовлених з урахуванням вікових особливостей учнів – все це, безумовно, пробуджує інтерес дітей до вивчення англійської мови.

У матеріалах курсу автором були використані принципові засади відомих вчених щодо вивчення іноземних мов, зокрема, спосіб навчання техніки читання і письма за допомогою основного коду В. М. Плахотніка.

Ретельно розроблена система навчання в підручниках “Welcome” дозволяє закласти міцні знання фундаментальних основ англійської мови, а також дає можливість їх практичного застосування.

Структуровані уроки передбачають комплексний системний підхід у навчанні, що сприяє формуванню необхідних навичок і вмінь.

Маленькі студенти опановують нові  мовні засоби: фонетичні, орфографічні, лексичні та граматичні.  Успішне засвоєння мовного матеріалу дозволяє найбільш ефективно формувати мовну компетенцію.  Водночас діти навчаються всім видам мовної діяльності у взаємозв’язку: читанню, письму, говорінню та сприйняттю іноземної мови на слух.  Особлива увага на уроці приділяється таким складним аспектам, як аудіювання і діалогічне мовлення. Для цього використовується розроблений у підручниках “Welcome” розмовний курс англійської мови, який пропонує навчальні ігри, творчі завдання, роботу в парах, в міні групах.

Крім розмовного курсу підручник “Welcome” містить курс країнознавства.  У результаті в учнів розширюється уявлення про навколишній світ, відбувається залучення до культури і традицій країни,  мова якої вивчається.

Існують і інші фактори, які роблять ці підручники привабливими:

  • Запропоновані до вивчення різні аспекти англійської мови (лексика, граматика, фонетика та інші), пояснюються в зрозумілій, доступній формі.
  • Ефективна система вправ полегшує розуміння, запам’ятовування і відтворення навчального матеріалу.  Так, правильно підібраний матеріал кожного попереднього уроку є необхідною базою для успішного засвоєння нового.
  • Закладена в підручниках система постійного повторення раніше вивченого матеріалу, дозволяє йому ніби циркулювати по підручникам, що підвищує ступінь його повторюваності.
  • Кожен урок підручників “Welcome” досконально розроблений автором і містить повний комплекс необхідних вправ, що значно полегшує роботу викладача як очно в класі, так і дистанційно.
  • Підручники поданої серії озвучені носіями мови і провідним викладачем курсів “Welcome-Bell” Н. А. Нікольчевою.

До складу комплекту входять: підручник, два робочі зошити, аудіозапис текстів і вправ.  Всього пропонується шість таких комплектів.