Навчання студентів та дорослих

Студентам і дорослим пропонується навчальний курс “Welcome-Bell” автора Жанни Миколаївни Лелиці.  Ця серія дозволяє закласти міцні знання фундаментальних основ англійської мови, а також дає можливість їх практичного застосування.

У матеріалах курсу автором були використані принципові засади відомих вчених щодо вивчення іноземних мов, зокрема спосіб навчання техніки читання і письма за допомогою основного коду В. М. Плахотніка.

Структуровані уроки передбачають комплексний системний підхід у навчанні, що сприяє формуванню необхідних навичок і вмінь.

Учні опановують нові мовні засоби: фонетичні, орфографічні, лексичні та граматичні.  Успішне засвоєння мовного матеріалу дозволяє найбільш ефективно формувати мовну компетенцію.  Водночас діти навчаються всім видам мовної діяльності у взаємозв’язку: читанню, письму, говорінню та сприйняттю іноземної мови на слух.  Особлива увага  приділяється аудіюванню і діалогічному мовленню. Для цього використовується розроблений у підручниках “Welcome” розмовний курс англійської мови, який пропонує навчальні ігри, творчі завдання, роботу в парах, в міні групах.

Крім розмовного курсу підручник “Welcome-Bell” містить курс країнознавства. У результаті в учнів розширюється уявлення про навколишній світ, відбувається залучення до культури і традицій країни, мова якої вивчається.

Існують і інші фактори, які роблять ці підручники привабливими:

  • Запропоновані до вивчення різні аспекти англійської мови (лексика, граматика, фонетика та інші), пояснюються в зрозумілій, доступній формі.
  • Ефективна система вправ полегшує розуміння, запам’ятовування і відтворення навчального матеріалу.  Так, правильно підібраний матеріал кожного попереднього уроку є необхідною базою для успішного засвоєння нового.
  • Закладена в підручниках система постійного повторення раніше вивченого матеріалу, дозволяє йому ніби циркулювати по підручникам, що підвищує ступінь його повторюваності.
  • Кожен урок підручників “Welcome” досконально розроблений автором і містить повний комплекс необхідних вправ, що значно полегшує роботу викладача як очно в класі, так і дистанційно.
  • Підручники поданої серії озвучені носіями мови і провідним викладачем курсів “Welcome-Bell” Н. А. Нікольчевою.

До складу комплекту входять: підручник, два робочі зошити, аудіозапис текстів і вправ.