Навчання німецької мови

Курси іноземних мов «Welcome-Bell» запрошують бажаючих вивчати німецьку мову в теплій та комфортній атмосфері.  Навчання проводиться за сучасними методиками, у яких велику увагу приділено розвитку навичок розмовного мовлення і граматики; також регулярно проходять заняття, присвячені традиціям і культурі Німеччини та інших німецькомовних країн.

“Der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten”

“Дух мови проявляється найбільше в його неперекладних словах”

Марія фон Ебнер-Ешенбах

“Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen”

“Життя занадто коротке, щоб вивчити німецьку”

Оскар Уайльд

“Als ich nach Deutschland kam, sprach ich nur Englisch – aber weil die Deutsche Sprache inzwischen so viele Englische Wörter hat, spreche ich jetzt fließend Deutsch!”

“Коли я приїхав до Німеччини, я розмовляв тільки англійською, але, оскільки в німецькій мові так багато англійських слів, я тепер вільно розмовляю німецькою”

Руді Каррелл